Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Teisė
 
 

 
VALSTYBĖS BAUDŽIAMOSIOS JURISDIKCIJOS PRINCIPAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE. Kodas: K118
- 5%

TEMA:VALSTYBĖS BAUDŽIAMOSIOS JURISDIKCIJOS PRINCIPAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE. Kodas: K118

KURSINIAI, Kursinis

kodas : K118

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl.

 

P l a n a s

 

Į v a d a s

1.  V a l s t y b ė s   b a u d ž i a m o s i o s   j u r i s d i k c i j o s   s a m p r a t a   i r 

p r i n c i p a i

2.  V a l s t y b ė s   t e r i t o r i n ė s   b a u d ž i a m o s i o s   j u r i s d i k c i j o s  

p r o b l e m a t i k a

3. V a l s t y b ė s   t e r i t o r i n ė s    b a u d ž i a m o s i o s   j u r i s d i k c i j o s  

a p r i b o j i m a i

3.1. Valstybės teritorinės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai, sąlygoti tarptautinių sutarčių

3.2. Valstybės teritorinės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai Lietuvos piliečiams

4. V a l s t y b ė s   b a u d ž i a m o s i o s   e k s t r a t e r i t o r i n ė s   j u r i s d i k c i j o s   

p r o b l e m a t i k a

4.1. Vėliavos principas

4.2. Personalinis (asmeninis) valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas

4.3. Valstybės interesų ir individualių interesų apsaugos valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai

4.4. Universalusis valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas

4.5. Atstovavimo valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas

I š v a d o s

L i t e r a t ū r a

 

Šio darbo tikslas yra išnagrinėti valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principus ir jų įgyvendinimą  Lietuvos BK.

Pažymėtina, kad valstybių jurisdikcijos klausimus dažniausiai nagrinėja tarptautinės teisės specialistai. Daug mažiau šiai tematika dėmesio skiria baudžiamosios teisės mokslininkai. Iki A. Neveros daktaro disertacijos Lietuvoje valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai bei problemos, susijusios su valstybės baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimu arba atsisakymu nuo jos, nebuvo gilesnių studijų objektu.

 

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    26.00 €
Atgal
Dalintis
24.70 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.