Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Viešasis administravimas
 
 

 
KOKYBĖS STANDARTŲ DIEGIMO LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS SISTEMOJE YPATYBIŲ ANALIZĖ. Kodas: D155
- 1%

TEMA:KOKYBĖS STANDARTŲ DIEGIMO LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS SISTEMOJE YPATYBIŲ ANALIZĖ. Kodas: D155

DIPLOMINIAI, MAGISTRO DARBAS

kodas : D155

Magistro darbas. Apimtis 60 psl.

 

TURINYS

 

Lentelės  5

Paveikslai 5

Santrumpos  6

Pagrindinės darbe vartojamos sąvokos  6

ĮVADAS  8

1. TARPTAUTINIS APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ KOORDINAVIMAS  11

1.1. Šiuolaikinės aplinkos apsaugos sistemų vystymo tendencijos  11

1.2. Aplinkosaugos vadybos sistemų kokybės tobulinimas, diegiant kokybės standartus  15

1.3. Aplinkos apsaugos valdymo sistemų įgyvendinimo Europos Sąjungoje kryptys  20

2. APLINKOSAUGOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMAS ORGANIZACIJOSE   24

2.1. Aplinkosaugos kokybės vadybos sistemos diegimo Lietuvoje įstatyminis pagrindas  24

2.1.1. Nacionalinės AKVS programos bendrieji bruožai 24

2.1.2. AKVS diegimo organizacijose teisinė bazė  28

2.2. Aplinkosaugos kokybės vadybos sistemos vadybiniai aspektai 30

2.2.1. AKVS kūrimo principai 30

2.2.2. AKVS kūrimo ir diegimo organizacijose etapai 37

2.2.3. Organizacijos AKVS dokumentai 38

3. tolesnio kokybės standartų diegimo aplinkos apsaugos sistemoje aktualijos  43

3.1. Kokybės sistemos kūrimo šiuolaikinių nuostatų akcentai 43

3.2. Viešojo ir privataus sektoriaus sąveika aplinkosaugos vadyboje  45

3.3. ISO 14000 aplinkosaugos vadybos diegimo ir sertifikavimo finansavimas Lietuvoje  48

IŠVADOS  51

PASIŪLYMAI  52

LITERATŪROS SĄRAŠAS  54

PRIEDAI  58

1 priedas. Aplinkos apsaugos veiksmingumo įvertinimo priežiūra ir tobulinimas  58

2 priedas. ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemų raida Lietuvoje 1998 – 2007 metais  59

3 priedas. ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemų raida pasaulyje 1996 – 2006 metais  60

 

Lentelės

 

1 lentelė. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos veiksmų programų esminiai bruožai 12

2 lentelė. EMAS reglamento ir ISO 14001 skirtumai 20

 

Paveikslai

 

1 pav. Įmonių, įregistravusių aplinkos vadybos sistemas, atitinkančias tarptautinio  standarto ISO 14001 reikalavimus, skaičiaus kitimas 2000 – 2005 metais  18

2 pav. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos elementai 32

3 pav. Vadybos sistemų integracija  33

4 pav. Demingo ciklas  34

5 pav. Pagrindiniai ISO 14001 elementai 35

6pav. Planavimo struktūra/etapai 36

7 pav. Kokybes standartu diegimo proceso etapai 38

8 pav. Dokumentų santykis su praktine veikla  40

9 pav. Kokybės sistemos dokumentų hierarchijos piramidė  42

10 pav. Grįžtamasis finansinių srautų ryšys kaip valstybės paskata įmonėms, diegiančioms ISO vadybos standartus  50

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!

 


 
 
    60.00 €
Atgal
Dalintis
59.40 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.