Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Vadyba, Marketingas
 
 

 

TEMA:KARJEROS VALDYMAS ĮMONĖJE UAB “KURŠIS”. Kodas: D040

DIPLOMINIAI, DIPLOMINIS DARBAS

kodas : D040

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl.

TURINYS

 

ĮVADAS...........................................................................................................................3

1. KARJEROS PLANAVIMO SAMPRATA…………………………………………………4

2. KARJEROS PLANAVIMO PROCESO ANALIZĖ………………………………….……9

3. KARJEROS PLANAVIMO PROCESAS ORGANIZACIJOJE………………………..14

   3.1. Karjeros planavimas UAB „Kuršis“…..............................................................24

           3.1.1. Tyrimo metodika.....................................................................................25

           3.1.2. Tyrimo rezultatai ir jų analizė.................................................................26

   3.2. Karjeros planų rūšys.........................................................................................39

   3.3. Karjeros realizavimo planavimas.....................................................................43

4. KARJERĄ PLANUOJANČIO DARBUOTOJO SAVYBIŲ ĮVERTINIMAS................47

5. KARJEROS PLANAVIMO IR REALIZAVIMO PROBLEMOS.................................49

IŠVADOS......................................................................................................................50

LITERATŪRA................................................................................................................51

PRIEDAI .......................................................................................................................52

 

 

KARJEROS VALDYMAS ĮMONĖJE UAB “KURŠIS”

 

Šiame darbe analizuojama darbuotojų karjeros planavimo mokslinė literatūra, darbuotojų pareigybių bei darbo vietų raida įmonėje. Svarbiausias įmonės elementas yra darbuotojai. Kad įmonė apsirūpintų reikiamu reikiamos kokybės personalo skaičiumi, ji turi užtikrinti rezervo formavimą ir karjeros planavimą. Lietuvos įmonėse karjeros planavimas nėra vykdomas. Apsvarsčius realius karjeros realizavimo variantus padariau išvadą, kad karjeros planavimas turi apimti visus darbuotojus ir pirmiausia to turi siekti pats žmogus.Kiekviena įmonė, norėdama organizuoti sistemingą karjeros planavimą, turi sukurti atitinkamą individualios karjeros planavimo ir realizavimo sistemą.

 

CAREER MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

 

JSC “KURŠIS”

 

The development of employee’s position as well as working places at the enterprise and the scientific literature of career planning is analyzed in this essay. The employee is the most significant element at the enterprise. In order the enterprise employs necessary adequate number of quality staff it should guarantee the formation of reserve as well as career planning. Yet career planning is not implemented in Lithuania. Having analyzed real versions of career realization I came to the conclusion, that career planning should enclose all the employees as well as it should be aimed at by a person himself.  Every enterprise aiming at organization of methodical career planning has to form adequate system of planning and implementing of individual career.

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį.


 
 
   
Atgal
Dalintis
49.99 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.