Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Finansai, Apskaita
 
 

 
APSKAITOS POLITIKA IR JOS TOBULINIMAS UAB „SODO NAMAS“. Kodas: D604
- 20%

TEMA:APSKAITOS POLITIKA IR JOS TOBULINIMAS UAB „SODO NAMAS“. Kodas: D604

DIPLOMINIAI, DIPLOMINIS DARBAS

kodas : D604

Diplominis darbas. 51 psl.

Santrauka

ĮVADAS

Tyrimo objektas

Tyrimo tikslas

Tyrimo uždaviniai

Tyrimo metodai

Tyrimo bazė

Tyrimo etapai

 

1. Įmonių apskaitos ir mokesčių politikų esmė

1.1. Įmonių apskaitos ir mokesčių politika

1.2. Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas

1.2.1. Retrospektyvinis ir perspektyvinis apskaitos politikos pakeitimo atvaizdavimo būdai

1.3. Apskaitos politikos diegimas

1.3.1. Kaip taikyti standartus?

1.4. Metinės finansinės atskaitomybės formos pasirinkimas

1.4.1. Skirtumai tarp dabartinės ir būsimosios finansinės apskaitos ir atskaitomybės

2. Įmonės finansinės apskaitos bei mokamų mokesčių apskaičiavimas ir apskaitos reglamentavimas

2.1. Bendrosios nuostatos

2.2. Buhalterinio darbo organizavimas

2.3. Kasos ir banko operacijų organizavimas

2.3.1. Darbo užmokestis

2.4. Inventorizacijos tvarkos nustatymas

2.5. Įmonėje naudojamas sąskaitų planas ir registrų sistema

2.5.1. Sąskaitų planas

2.5.2. Apskaitos registrai

2.6. Ilgalaikis turtas

2.6.1. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

2.6.1.1. Ilgalaikio turto finansinės apskaitos ir pelno mokesčio nuostatų skirtumai

2.7. Trumpalaikis turtas

2.7.1. Atsargos

2.7.1.1. Atsargų įkainojimo metodai

2.7.1.3. Įsigytų atsargų įvertinimas

2.7.1.3. Atsargų nukainojimas

2.7.3. Skolų įmonei įvertinimas

2.8. Savininkų nuosavybė

2.9. Pajamos

2.10. Sąnaudos

2.10.1. Komandiruočių sąnaudos

3. Įmonės menedžmento apskaitos politikos reglamentavimas

3.1. Buhalterinio darbo organizavimas

3.1.1. Biudžetų komiteto įmonėje įsteigimas ir jo funkcijų nustatymas

3.1.2. Padalinys, atsakingas už menedžmento apskaitos vedimą

3.1.3. Įmonės vadovų vaidmuo tvarkant valdymo apskaitą

3.1.4. Buhalterių vaidmuo tvarkant valdymo apskaitą

3.1.5. Menedžmento apskaitos darbuotojai, jų profesinė etika ir kvalifikacija

3.2. Informacijos atskleidimo ir komercinių paslapčių išsaugojimo tvarkos nustatymas

3.3. Menedžmento apskaitos sąskaitų plano sudarymas ir duomenų registravimo sąskaitose tvarka

3.4. Menedžmento atskaitomybės rengimo ir pateikimo jos vartotojams tvarka

3.5. Išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo metodika

3.5.1. Kriterijų gamybos išlaidoms suskirstyti į tiesiogines ir netiesiogines nustatymas

3.5.2. Tiesioginių gamybos išlaidų įskaičiavimas į produkto gamybinę savikainą

3.5.3.Gamybos metu susidariusių nebaigtos gamybos likučių įkainojimas

3.5.4. Medžiagų sunaudojimo produktų gamyboje normų sudarymas ir jų išlaidų apskaita

3.5.5. Gamybos metu gautų grįžtamųjų atliekų įkainojimas

3.5.6. Produkto savikainos kalkuliavimas

3.6. Atsakomybės centrų apskaitoje išskyrimas

3.7.Darbo užmokesčio formos ir sistemos

3.8. Apskaitos informacijos naudojimo, priimant vadybos sprendimus, metodika

IŠVADOS

 

 Darbas parašytas pagal esamą turinį! NĖRA LITERATŪROS SĄRAŠO!

 

 


 
 
    51.00 €
Atgal
Dalintis
40.80 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.